Lieu d'impressionW

__jump_to_filteroptions
  • Page de titre
    Bevattende de Zuidelijke Provintiën van het Koningrijk der Nederlanden, den geheelen loop van de Rijn, het Oostelijk gedeelte van Frankrijk tot en om Parijs, een deel van Duitschland, geheel Zwitserland en een gedeelte van Italië, met de aanwijzing der nieuwe grensscheidingen
    Baarsel, Cornelis van
    's Gravenhage : Allert, 1815