Lieu d'impression

__jump_to_filteroptions
  • Page de titre
    eine Sammlung panoramenförmiger Ansichten von Frankfurt a.M., Mainz, Bingen, Creuznach, dem Niederwald, Caub, St. Goar, Oberwesel, Boppard, Stolzenfels, Coblenz, Siebengebirge, Cöln
    Bamberger, Fritz
    Frankfurt am Main : Jügel, [ca. 1855]